Löydä paras muurari

Muurari on ammattitaitoinen ja koulutettu ammatinharjoittaja, jonka työnkuvaan kuuluu monenlaisia eri rakennustöitä. Muurarilla on edelleen tänä päivänä käytössä useita perinteisiä työkaluja, kuten muurauslasta, muurausvasara ja viivoitin.

Minkälaisia töitä muurari tekee?

Muurari tekee monia erilaisia töitä, mutta tyypillisesti muurarin työtehtävät koostuvat rakennusten muutos-, remontointi- ja rakennustöistä. Työtehtävät saattavat liittyä esimerkiksi uuni-, leivinuuni- ja takkatöihin, julkisivujen korjaukseen, rakennusten purkuun ja saumaustöihin. Muurarin työ ulottuu moniin rakennustöihin ja voi siksi pitää sisällään monia erilaisia työtehtäviä. Muurari työskentelee monien erilaisten materiaalien, kuten kiven, tiilen, muurauslaastin, sementin sekä betonin kanssa.

Miten löydän oikean muurarin tekemään työn?

Hyvä lähtökohta oikean muurarin löytämiseen projektiasi varten on tiedustella perheeltäsi sekä ystäviltäsi suosituksia hyvistä muurareista. Yleensä on hyvä saada neuvoja tutuilta ihmisiltä, ja näin saat myös käsityksen siitä, minkälaisissa töissä kyseinen muurari on erityisen hyvä. Jos saat yhden tai useamman suosituksen verkostoltasi tietystä muurarista, haluat ehkä myös ottaa selvää kyseisestä urakoitsijasta internetistä. Näin selvität, mikäli suositellulle muurausyritykselle kuuluu tietynlainen projekti, jonka haluat saada tehdyksi. Internetissä voit myös tarkastella arvosteluita, joita muut tietyn muurarin tai rakennusmestarin asiakkaat ovat kirjoittaneet. Tämän jälkeen voit kontaktoida lupaavimman yrityksen tarjousta tai arviota varten - näin saat yleiskuvan siitä, mitä projektisi tulee arviolta maksamaan.

Mikä ero on muurarilta saadulla tarjouksella ja arviolla?

Tarjous on lopullinen hinta työlle, jonka muurari tulee suorittamaan - mitä tavallisesti käytetään pienempiin projekteihin. Kustannusarvio taas on arvioitu hinta projektille, mutta ei välttämättä lopullinen hinta. Arviota käytetään tavallisesti suuremmissa projekteissa silloin, kun täsmällisen hinnan antaminen projektin alussa on vaikeaa, sillä projektin lopullinen hinta riippuu muun muassa tehdyistä työtunneista sekä käytetyistä materiaaleista.

Mitä maksaa saada muuraustyö tehdyksi?

Muuraustyön lopullinen hinta riippuu siitä, kuinka paljon työtä projekti pitää sisällään. Esimerkiksi, hinnassa tulee olemaan suuri ero riippuen siitä, mikäli sinun tulee asennuttaa uudet kaakelit kylpyhuoneeseen tai mikäli tarvitset talonrakentajan luomaan kokonaan uudet perustukset talollesi alusta alkaen. Saadaksesi mahdollisimman hyvän käsityksen projektisi kustannuksista, sinun tulisi pyytää tarjous tai arvio projektistasi usealta eri muurarilta. Mikäli hinta on jokseenkin samanlainen useammassa saadussa tarjouksessa, sinulle muodostuu hyvä käsitys työn hinnasta. Mikäli hinnat taas eroavat paljolti toisistaan, haluat ehkä pyytää muutaman lisätarjouksen saadaksesi paremman käsityksen projektin kustannuksista. Sinun tulee kuitenkin ottaa huomioon, että korkeampi hinta voi heijastua parempana palveluna ja laadukkaampina materiaaleina. Esimerkiksi, projektin kokonaiskustannuksissa tulee olemaan huomattava ero riippuen siitä, mitä eristysvalmistajaa muurari käyttää.

Miten saan parhaimman hinnan muuraustyölle?

Saadaksesi mahdollisimman täsmällisen hinnan muuraustyölle, on tärkeää, että haluamasi tehtävä on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti tiedustelussasi. Mitä täsmällisemmin haluamasi työ on määritelty, sitä tarkemman hinta-arvion tulet muurarilta saamaan. Esimerkiksi, jos haluat rakennuttaa uuden laajennuksen, voi olla hyvä idea jakaa ajatuksesi mahdollisista perustuksista ja keskustella muurarin kanssa, mikäli haluat esimerkiksi rakoseinäeristyksen, ullakon eristyksen sekä erilaisia materiaalivalintoja. Voi olla hyvä idea, kuten mainittu jo aikaisemmin, hankkia useampia tarjouksia eri muurareilta, jotta saisit vankan perustan hintojen vertailulle. Lisäksi on tärkeää, että eri muurareille annetut työnkuvat ovat identtiset, jotta lähtökohdat eri tarjousten vertailulle ovat samat. Kuten mainittu, mikäli saadut hinnat ovat kovin erilaiset, voit, ja sinun pitäisikin, hankkia enemmän tarjouksia saadaksesi tarkemman käsityksen hinnasta.

Mitä minun tulisi miettiä, kun saan tarjouksen muurarilta?

Kun saat tarjouksen muurarilta, se sisältää muiden tietojen lisäksi tuntipalkkion, arvion työhön käytettävistä tunneista sekä arvion käytettävien materiaalien määrästä. Joissakin tapauksissa - erityisesti suuremmissa projekteissa, kuten uusissa rakennelmissa, laajennuksissa tai muunnoksissa - saat tarjouksen sijasta kustannusarvion, mikä ei välttämättä vastaa projektin lopullista hintaa. Mikäli saat kustannusarvion ennen projektin aloitusta, maksat ainoastaan silloin, kun projekti on saatu valmiiksi. Tällöin hinta voi poiketa alkuperäisestä hinta-arviosta. Jos sinulla ei ole kokemusta rakennusprojekteista, voi olla hyvä idea pyytää kiinteä hinta, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia hinnanmuutoksista.

Kuinka kauan muuraustyön valmistuminen kestää?

Muurarin projektiin käyttämä ajanjakso riippuu työtehtävästä. Esimerkiksi uuden laajennuksen tekeminen taloon vaatii enemmän aikaa kuin seinän rappaaminen. Voi olla hyödyllistä sopia muurarin kanssa selkeä arvio vaadittavasta ajasta ennen projektin aloittamista, jotta molemmat osapuolet ovat selvillä projektin aloitus- ja lopetusajankohdasta. Jos sinulla ei ole erityistä kokemusta muurausprojekteista, voit haluta varmistaa asian kokeneelta muurarilta tai kysyä henkilöltä omasta verkostostasi, jolla on ollut samanlainen projekti aikaisemmin. Näin varmistat, että muurarin kanssa sovitut asiat ovat todenmukaisia.

Voinko tehdä muurarin työn itse?

Säästääkseen kustannuksissa, jotkut saattavat suorittaa muuraustyöt itse. Tämä saattaa olla erinomainen ratkaisu, mikäli sinulla on muurarin tai jonkun muun ammattimiehen tausta. Useimmiten tämä saattaa kuitenkin olla kaikkea muuta kuin optimaalinen ratkaisu, sillä muurarin työ tavallisesti osoittautuu laajamittaisemmaksi kuin mitä ensiksi luulisi. Lisäksi ammattimuurarilla on tarvittavat taidot, joita vaaditaan parhaimman ratkaisun ja laadun saavuttamiseksi. Valtava määrä aikaa, jonka joutuisit käyttämään projektiin on pois ajasta, jonka voisit olla töissä tai käyttää perheesi ja ystäviesi kanssa. Tämä kannattaa myös pitää mielessä.

Mitä minun tulisi tehdä, ennen kuin muurari aloittaa työnsä?

Ennen kuin muurari aloittaa työnsä, on tärkeää, että molemmilla osapuolilla on samanlaiset odotukset projektista liittyen esimerkiksi projektin kokonaiskustannuksiin, projektin aloituspäivään sekä oletettuun lopettamisajankohtaan. Ennen projektin aloittamista on tärkeää, että omat odotuksesi sekä vaatimuksesi liittyen työn laatuun vastaa myös muurarin odotuksia. Näin varmistat, että olette samaa mieltä projektista sekä minimoit väärinkäsitykset. Tämän jälkeen on hyvä hoitaa käytännön asiat kuntoon ennen projektin aloittamista, esimerkiksi varmistaa, mikäli sinun tulee olla kotona muurarin saapuessa tekemään työtä. Lisäksi on hyödyllistä selvittää, onko kotisi asianmukaisesti vakuutettu vahinkojen varalta. Monet muurarit ovat kattavasti vakuutettuja, mutta vakuutuksen puuttuessa vahingot voivat tulla erittäin kalliiksi, ja tästä syystä on hyvä selvittää, kumpi osapuoli on vastuussa mahdollisista vahingoista. Sinun tulisi myös keskustella mahdollisista huolenaiheista tai seikoista, jotka muurarin tulisi ottaa huomioon. Esimerkiksi mikäli sinulla on lapsia, jotka nukkuvat tiettyyn aikaan, tämä voi vaikuttaa aikaan, jolloin muurari voi suorittaa työnsä.

Milloin minun tulisi suorittaa maksu muurarille?

Maksutapa ja maksuajankohta voivat vaihdella riippuen yrityksestä ja tehdystä työstä. Jotkut muurarit voivat vaatia maksua etukäteen - jo ennen kuin työ on aloitettu, kun taas toiset käyttävät osamaksua, jossa laskun voi jakaa kahteen tai useampaan osaan. Jotkut muurarit taas laskuttavat vasta, kun projekti on saatu valmiiksi. Osamaksu on vakuutusmuoto, jota yleisemmin käytetään suurissa projekteissa, jolloin muurarin tulee ostaa monia eri materiaaleja projektia varten. Eri maksutavat riippuvat työn laajuudesta, tarvittavien materiaalien määrästä sekä yrityksen koosta. Jos epäröit maksaa osan projektin kuluista ennen kuin työ on aloitettu, voit ehdottaa kauppiaalle, että remontti maksetaan rahoituksella. Tällöin sinun ei tarvitse maksaa mitään etukäteen, vaan kauppias saa rahat pankilta remontin valmistuttua. Oma laskusi erääntyy vasta noin kuukauden päästä remontin valmistumisesta. Lisäksi sinun kannattaa myös lukea tarjous läpikotaisin varmistaaksesi, että kaikki sovitut ehdot ja vaatimukset löytyvät tarjouksesta.

Onko muurarilta mahdollista saada neuvontaa?

Sinun on aina mahdollista saada ohjeistusta muurariltasi projektiasi koskien. Muurari on oman alansa asiantuntija, joten sinun ei tarvitse epäröidä kysyä häneltä neuvoa ja tiedustella, mitä mieltä hän on projektistasi - koski se sitten purkutöitä, uuden kylpyhuoneen rakentamista tai uutta laajennusta. Ammattitaitoisella muurarilla on asiantunteva osaaminen muuraustöistä, sekä kyky ratkaista kysymykset liittyen projektin materiaaleihin, budjettiin sekä toimivuuteen. Keskustelemalla muurarisi kanssa selvität, mikäli muurarilla on ideoita, kuinka projektin voisi tehdä paremmin. Esimerkiksi, mitkä materiaalit ovat kaikista kestävimpiä tai missä voisit säästää rahaa.

Mitä minun tulisi selvittää muurariltani?

 • Kuinka kauan olet työskennellyt muurarina?
 • Kuka tulee työskentelemään projektin parissa?
 • Aiotko hankkia työtä muista yrityksistä? Jos aiot, niin mistä?
 • Voinko saada suosituksia aiemmista töistäsi?
 • Onko sinulla suosituksia aikaisemmista projekteistasi?
 • Kattaako vakuutuksesi sinut sekä työntekijäsi?
 • Siivoatko jälkesi itse?
 • Mitä tapahtuu, jos projekti viivästyy?
 • Mitä tapahtuu, jos kustannukset ylittävät sovitun budjetin?
 • Onko tehdylle työlle jonkinlaista takuuta?
 • Mikä on aika, jolloin voin vielä peruuttaa projektin ja mitätöidä sopimuksen?
Miksi rahoitus?

Kartoita paras vaihtoehto sinun tarpeisiin

Teemme yhteistyötä useamman rahoittajan kanssa jotta saisit todennäköisemmin lainaa parhailla ehdoilla.

Nopea ja helppo

Sähköinen hakemus on helppo täyttää kaikilla päätelaitteilla ja saat luottopäätöksen muutamassa sekunnissa

Luotettava ja läpinäkyvä

Toimimme yhteistyössä johtavien rahoitusyhtiöiden ja kauppiaiden kanssa jotta tietosi on asiallisesti turvattu ja koko prosessi on mahdollisimman helppo ja läpinäkyvä.

Eväste- ja tietosuojaseloste

Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi, arvioidaksemme yksittäisten elementtien käyttöä vendigo.fi -sivustolla ja tukeaksemme palveluidemme markkinointia. Käyttämällä vendigo.fi -sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.