Löydä paras viherrakentaja

Puutarhuri on alkujaan henkilö, joka on suorittanut puutarhurikoulun ja työskentelee kukkien, puiden, ruukkukasvien sekä vihannesten kanssa. Viherrakentaja on taas henkilö, joka työskentelee viherrakentamisen sekä viheralueiden suunnittelu- ja hoitotehtävien parissa, jotka voivat pitää sisällään muun muassa pihasuunnittelua, laatoitusten ja pihakivetysten asentamista sekä viheralueiden raivaustöitä. Tänä päivänä puutarhuri ja viherrakentaja usein sekoitetaan keskenään, ja viherrakentaja nähdäänkin usein puutarhurina kun taas puutarhuria pidetään usein viherrakentajana.

Mitä viherrakentaja tekee?

Viherrakentajan työhön kuuluu monenlaisia eri työtehtäviä liittyen puutarhanhoitoon ja piharakentamiseen. Nämä pitävät sisällään muun muassa pensasaitojen leikkuuta, pihakivetysten asentamista ja ajoteiden suunnittelua. Viherrakentaja työskentelee monien eri työkalujen kanssa, jotka voivat vaihdella suurista koneista, kuten traktoreista, pienempiin työkaluihin, kuten saksiin. Suurempia koneita käytetään projekteissa, joihin liittyy esimerkiksi betonitiilien siirtämistä, kun taas pienempiä työkaluja käytetään esimerkiksi kukkapenkkien ja pensasaitojen siistimiseen. Viherrakentajan työtehtävät liittyvätkin laaja-alaisesti puutarhanhoitoon ja muihin ulkotöihin. Viherrakentaja on erikoistunut puutarha- ja pihasuunnitteluun ja tämän vuoksi hän on alan ammattilainen. Mikäli haluat saada puutarhasi näyttämään paremmalta kuin miltä se tällä hetkellä näyttää - oli kyse sitten etu- tai takapihastasi - sinun kannattaa ottaa yhteyttä viherrakentajaan. Jotkut taas haluavat vain saada puutarhalleen uutta ilmettä, ja tämän vuoksi haluavat suunnitella puutarhansa uudelleen. Tämän voi tehdä niinkin helposti kuin puita kaatamalla, istuttamalla uusia pensaita ja kukkia tai poistamalla rikkakasveja.

Miten löydän parhaimman viherrakentajan?

Kun haluat löytää viherrakentajan yksittäiseen projektiin, voi olla erittäin hyödyllistä etsiä internetistä potentiaalisia urakoitsijoita. Eri puutarhanhoitopalveluita tarjoavilla yrityksillä on erilaisia erikoistaitoja, joten voi olla hyödyllistä selvittää, mikäli tietty viherrakentaja on erikoistunut nurmikoihin, puiden kaatamiseen, kukkiin tai johonkin muuhun. Lisäksi useimmilla urakoitsijoilla on verkkosivut, joilla he esittelevät kuvia edellisistä projekteistaan, joita he ovat toteuttaneet asiakkailleen. Siksi voi olla hyödyllistä käydä läpi näitä kuvia, ja selvittää mikäli ne vastaavat etsimääsi tyyliä. Lisäksi voi olla hyvä idea tiedustella ystäviltäsi sekä tuttaviltasi mikäli he sattuvat tietämään hyvää viherrakentajaa, ja tämän jälkeen voit tarkemmin tutustua suositellun urakoitsijan kotisivuihin, käydä läpi kuvia ja etsiä lisää tietoa.

Useimmat viherrakentajat ovat myös halukkaita tulemaan paikan päälle katsomaan puutarhaasi sekä käymään kanssasi läpi projektin yksityiskohtia. Näin heille saattaa ilmetä uusia ajatuksia kehitysideoista, muutoksista, vinkeistä sekä ohjeistuksista. Esimerkiksi, viherrakentaja saattaa olla sitä mieltä, että projektiin tarvitaankin erilaisia laattoja tai muut värit sopisivatkin paremmin, kuin mitä ensiksi olit suunnitellut. Näin pystyt myös selvittämään, mitä mieltä viherrakentaja on projektistasi, ja oletko samaa mieltä hänen kanssaan. Useimmat urakoitsijat antavat neuvojaan ilmaiseksi.

Kuinka paljon minun tulee maksaa viherrakentajalle?

Kustannukset vaihtelevat paljolti riippuen viherrakentajan suorittamasta projektista. Projektin hinta riippuu siitä, kuinka paljon työtä projekti pitää sisällään, mutta hyvin paljon myös siitä, millaisia materiaaleja projektissa käytetään. Esimerkiksi kukkien, laattojen, puiden sekä pensaiden hinnoissa on suuria eroja. Hinta riippuu myös siitä, tarvitseeko viherrakentajan käyttää suuria koneita työtä tehdessään, vai pystyykö työn tekemään käyttämällä pienempiä työkaluja, kuten lapiota, haravaa sekä saksia. Koskien projektin laajuutta, todennäköisesti pensasaidan leikkaaminen ei ole kovinkaan suuri projekti, sillä työn tekemiseen menee useimmiten puolesta päivästä päivään. Toisaalta, jos haluat aivan uuden puutarhan, projekti tulee pitämään sisällään sekä pihasuunnittelun että pihakivetysten asentamisen, kukkien ja puiden istuttamisen sekä turpeen levittämisen, ja näin projekti tulee luonnollisesti olemaan paljon kalliimpi.

Kuinka monta tarjousta minun tulisi saada viherrakentajilta?

Projektin laajuudella on suuri vaikutus siihen, kuinka monta tarjousta sinun tulisi hankkia eri viherrakentajilta. Jos työ on yksinkertaisuudessaan kaataa pieniä puita takapihaltasi, projektin kesto ei välttämättä ylitä muutamaa tuntia. Koska tarjoukset usein perustuvat urakoitsijan tuntiveloitukseen, saamasi tarjous tietyltä viherrakentajalta vastaa hyvin usein myös muita mahdollisia tarjouksia. Mikäli haluat kuitenkin suunnitella koko puutarhasi aivan alusta asti, on tärkeää tiedustella useampia tarjouksia useilta eri palveluntarjoajilta. Ollaksesi varma saamastasi tarjouksesta, yleinen sääntö on, että sinun tulisi pyytää ainakin kolme eri tarjousta. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että halvimman vaihtoehdon hyväksyminen ei ole aina viisainta, sillä laatu on hyvin tärkeässä roolissa. Haluat puutarhasi tai ajotiesi näyttävän mahdollisimman hienolta, kun viimein saat uudet kukat, uudet puut sekä uudet pihakivetykset. Siksi on tärkeää, että koet voivasi luottaa viherrakentajaasi, ja myös että hän ymmärtää täysin, mitä projektilta haluat. Tämän vuoksi voi olla hyödyllistä istua alas urakoitsijasi kanssa ja pyytää häntä käymään projekti kanssasi läpi. Tällä tavalla varmistut siitä, että viherrakentaja ymmärtää täysin, kuinka haluat sijoittaa kasvit ja kukkapenkit.

Kuinka kauan viherrakentajan suorittama työ kestää?

Aikajakso, jonka viherrakentaja tarvitsee projektin valmiiksi saattamiseen voi vaihdella paljon. Esimerkiksi, uuden puutarhan suunnittelu ja rakentaminen voi olla hyvinkin kokonaisvaltainen projekti, kun taas ruohonleikkuu tai rikkaruohojen kitkeminen ei vie useinkaan yli muutamaa tuntia, riippuen tietysti puutarhasi koosta. Urakoitsijat kertovat usein mielellään, kuinka pitkään he ennustavat projektin kestävän. On myös hyvä idea keskustella projektin yksityiskohdat läpi viherrakentajan kanssa, ja näin muun muassa selvittää, milloin viherrakentaja voi aloittaa projektin, kuinka kauan projektin oletetaan kestävän sekä mitä tapahtuu, mikäli suunnitellun aikataulun noudattaminen ei onnistu ja projekti pitkittyy. Eri ehdoista näiden osa-alueiden osalta on mahdollista sopia erikseen viherrakentajan kanssa. Esimerkiksi viherrakentajan kanssa voidaan sopia, että asiakas on oikeutettu hinnanalennukseen ylimeneviltä tunneilta, mikäli sovittu aikataulu venyy. Sinulla on myös mahdollisuus sopia niin, että saat rahasi kokonaan takaisin, mikäli sovittua aikataulua ei noudateta.

On hyödyllistä keskustella urakoitsijan kanssa siitä, milloin puutarhan tulisi olla valmis ja myös siitä, mikäli epäilet, että sovittu tavoite voidaan saavuttaa. Esimerkiksi, tilanne voi olla, että uuden puutarhan tulisi olla valmis tiettyyn juhlatapahtumaan, kuten häihin tai muuhun suureen perhejuhlaan, minkä vuoksi on tärkeää, että kaikki suunnitellut kukkapenkit on istutettu ja valmiina, kun vieraat saapuvat. Tällaisessa tapauksessa urakoitsijan tulisi antaa asiakkaalleen asiantuntevaa ohjeistusta siitä, ovatko asetetut tavoitteet mahdollista saavuttaa vai tulisiko projektiin tehdä pieniä muutoksia, koska alkuperäistä suunnitelmaa ei voida muuten toteuttaa.

Tarvitseeko minun olla kotona silloin, kun viherrakentaja saapuu paikalle?

Monessa tapauksessa sinun ei ole välttämätöntä olla paikalla. Mikäli projekti on tietyn laajuinen, sinun voi olla kuitenkin hyödyllistä olla kotona projektin ensimmäisenä päivänä, kun viherrakentaja saapuu paikalle. Tällä tavalla varmistat, että viherrakentaja tietää tarkalleen, mikä pensasaita tarvitsee leikata tai minne uudet pihakivetykset tulisi asentaa.

Siivoaako viherrakentaja jälkensä työnsä tehtyään?

Monessa tapauksessa viherrakentaja siistii jälkensä työn tehtyään, esimerkiksi leikattuaan pensasaidan tai pensaan, ja hävittää leikatut oksat ja lehdet. Mikäli viherrakentaja ei kuitenkaan siivoa jälkiään, usein sovitaan etukäteen hänen kanssaan, että tämä ei kuulu hintaan. Jos viherrakentajan tulee esimerkiksi leikata tammipuusi, mikä sijaitsee aivan takapihasi kulmassa, ja johon ei pääse käsiksi ennen kuin sen edessä olevat pensaat on siirretty, sinun tulee varmistaa, että kaikki oleellinen tieto on annettu viherrakentajalle. Mikäli kaikkea tärkeää tietoa ei ole ilmoitettu viherrakentajalle, työ saattaakin osoittautua laajemmaksi, kuin mitä hän on odottanut - ja näin ollen ylimääräiset palvelut eivät sisällykään sovittuun hintaan tai alkuperäiseen aikarajaan. On tärkeää muistaa tuoda kaikki tarvittava informaatio julki heti alusta saakka, jotta vältytään yllätyksiltä.

Kuinka minun tulisi maksaa viherrakentajalle?

Vaihtelee paljolti, mitä viherrakentajat olettavat ja kuinka he haluavat maksun suoritettavan. Jotkin viherrakentajat haluavat maksun välittömästi, ennen kuin työtä on edes aloitettu. Kun viherrakentaja haluaa maksun etukäteen ennen projektin aloitusta, syynä voi olla se, että hänen tarvitsee hankkia monia, kalliimpia materiaaleja projektia varten. Esimerkkinä tästä voisi olla haluamasi tietynlainen ruohikko, tietynlainen pihakivetys tai jokin harvinaislaatuinen kukkaistutus. Toiset puutarhurit voivat taas pyytää maksun materiaaleista etukäteen, ja vasta kun työ on tehty, maksat viherrakentajan työhön käyttämistä tunneista. Kolmas maksutapa on maksaa puutarhurille joka kerrasta, kun hän saapuu tekemään projektia. Tällä tavalla pystyt seuraamaan projektin etenemistä ja myös kertomaan, mikäli haluat muuttaa suunnitelmaa tai lisätä siihen jotakin ilman, että projekti tulisi olemaan huomattavasti kalliimpi verrattuna siihen, että maksat alussa kiinteän hinnan projektista ja sitten päätät, että haluatkin tehdä jotakin aivan muuta. Neljäs tapa on pyytää arvioitu hinta ennen projektin aloittamista, mutta maksaa vasta kun projekti on saatu valmiiksi. Tämä tapa on useimmin käytetty suuremmissa projekteissa silloin, kun viherrakentajan on vaikea antaa täsmällistä tuntimäärää projektia varten, ja kun ei ole täysin varmaa minkälaisia materiaaleja tullaan käyttämään ja kuinka paljon. Mikään tapa ei ole huomattavasti parempi kuin toinen, mutta jokaisessa tavassa on tietenkin hyvät ja huonot puolensa. Pääasia on, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä, kun työ on tehty ja lasku on maksettu.

Tarvitseeko viherrakentaja työssään sähköä?

Kun olet löytänyt sopivan urakoitsijan ja kun työtehtävä on määritelty täsmällisesti, on hyödyllistä tiedustella viherrakentajaltasi, minkälaisia koneita ja työkaluja hän tulee työssään käyttämään ja tarvitsevatko ne sähköä toimiakseen. Tämä helpottaa molempia osapuolia. Esimerkiksi, viherrakentaja saattaa rakentaessaan uutta ajotietä käyttää konetta, joka tarvitsee sähköä yhtäjaksoisesti, ja mikäli viherrakentajalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköä, hänen täytyy tuoda mukanaan generaattori. Mikäli viherrakentaja ei kuitenkaan tiedä tätä, tämä estää häntä tekemästä työtään, mikä ei hyödytä kumpaakaan osapuolta - ei sinua eikä urakoitsijaasi.

Mitä minun tulisi kysyä viherrakentajalta?

On aina hyödyllistä tiedustella aikaisemmista projekteista, joita urakoitsija on tehnyt. Näiden projektien tulisi myös olla samanlaisia, kuin työtehtävä, jonka haluat viherrakentajalla teetättää. Tällä tavalla saat selville, mikäli pidät viherrakentajan käyttämästä tyylistä. Lisäksi, on aina hyvä idea tarkastella viherrakentajan omia kotisivuja ja selailla kuvia aikaisemmista projekteista, joita hän on tehnyt. Sinun kannattaa tiedustella viherrakentajaltasi myös monia muita kysymyksiä, ja osa näistä on listattu alapuolelle.

Mitä palvelusi pitää sisällään?

  • Onko mahdollista nähdä suosituksiasi?
  • Kuinka kauan olet toiminut viherrakentajana?
  • Onko sinulla vakuutus?
  • Kuinka paljon veloitat tunnilta ja mitä tämä summa sisältää?
  • Mikä on erikoisalaasi?
  • Minkälainen kokemus sinulla on, ja mitä muita samanlaisia projekteja olet tehnyt aikaisemmin?
  • Milloin työ tulee olemaan valmis?
  • Kuka työn tulee tekemään?
  • Mitä tapahtuu, mikäli kustannukset ylittävät budjetin?
  • Miten minun tulisi valmistautua?
Miksi rahoitus?

Kartoita paras vaihtoehto sinun tarpeisiin

Teemme yhteistyötä useamman rahoittajan kanssa jotta saisit todennäköisemmin lainaa parhailla ehdoilla.

Nopea ja helppo

Sähköinen hakemus on helppo täyttää kaikilla päätelaitteilla ja saat luottopäätöksen muutamassa sekunnissa

Luotettava ja läpinäkyvä

Toimimme yhteistyössä johtavien rahoitusyhtiöiden ja kauppiaiden kanssa jotta tietosi on asiallisesti turvattu ja koko prosessi on mahdollisimman helppo ja läpinäkyvä.

Eväste- ja tietosuojaseloste

Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi, arvioidaksemme yksittäisten elementtien käyttöä vendigo.fi -sivustolla ja tukeaksemme palveluidemme markkinointia. Käyttämällä vendigo.fi -sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.